Випускні роботи 2013 і наступних років
— розробки уроків згідно з програмою
для 5–9 класів (загальноосвітній рівень)

Сірим кольором подано назви робіт, оформлені у 2012 році.

  5 клас

 1. Інформація та повідомлення, інформаційні процеси
 2. Апаратне забезпечення
 3. Об'єкти та їхні властивості
 4. Практична робота: робота з вікнами та їх об'єктами
 5. Практична робота: робота з клавіатурним тренажером:
 6. Графічний редактор і його середовище
 7. Практична робота: опрацювання зображень, створених раніше
 8. Практична робота: cтворення графічних зображень за поданим планом
 9. Редактор презентацій та його середовище
 10. Створення презентації
 11. Практична робота: cтворення презентації, зокрема фотоальбому
 12. Практична робота: cтворення презентації на основі шаблону за поданим планом

  6 клас

 13. Об'єкти та їхні властивості (використати без опису графічного інтерфейсу й файлової структури)
 14. Алгоритми та їх виконавці
 15. Практична робота: складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів
 16. Середовище Scratch. Призначення, розробники, інтерфейс (явно не передбачено чинною програмою).
 17. Практична робота: складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури слідування та виконання їх у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів Scratch
 18. Поняття операційної системи (використати без опису об'єктів та їх властивостей)
 19. Практична робота: операції над об’єктами та групами об‘єктів файлової системи
 20. Практична робота: пошук об‘єктів файлової системи
 21. Мультимедіа
 22. Практична робота: копіювання об‘єктів мультимедіа на комп‘ютер, робота з мультимедійними програвачами
 23. Практична робота: перегляд зображень та зміна величин їхніх властивостей
 24. Основи роботи з текстовим процесором
 25. Форматування тексту
 26. Практична робота: введення, редагування й форматування тексту.
 27. Практична робота: робота з текстовими фрагментами.
 28. Практична робота: таблиці й зображення в текстових документах.
 29. Локальна комп’ютерна мережа
 30. Глобальна комп’ютерна мережа
 31. Пошук інформації у мережах
 32. Практична робота: пошук інформаційних матеріалів у Інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду
 33. Практична робота: робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн перекладачами
 34. 7 клас

 35. Електронне листування
 36. Практична робота: електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли
 37. Моделювання
 38. Карти знань
 39. Практична робота: побудова інформаційних моделей у різних програмних середовищах
 40. Практична робота: cтруктурування та класифікація відомостей з використанням карт знань
 41. Алгоритми з повторенням і розгалуженням
 42. Практична робота: cкладання та виконання алгоритмів з повторенням, у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів Scratch
 43. Практична робота: cкладання та виконання алгоритмів з розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів Scratch
 44. Практична робота: cкладання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів Scratch
 45. Табличний процесор
 46. Типи й формати даних
 47. Діаграми
 48. Практична робота: уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора
 49. Практична робота: виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій
 50. Практична робота: cтворення діаграм (варіанти 1 і 2). Аналіз даних, поданих на діаграмі
 51. Розв’язування компетентнісних задач
 52. Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення: історія, математика, приклад виконання проекту з трудового навчання)
 53. 8 клас

 54. Кодування даних
 55. Практична робота: розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду даних різних типів
 56. Архітектура комп’ютера.
 57. Технічні характеристики складових комп’ютера. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів (варіанти 1 і 2).
 58. Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Операційна система
 59. Системне та службове програмне забезпечення
 60. Архівування даних. Запис даних на оптичні носії
 61. Практична робота. Архівування та розархівування даних
 62. Практична робота. Конфігурація комп’ютера під потребу
 63. Текстовий процесор:
  • формати файлів текстових документів;
  • створення та форматування списків, таблиць, колонок;
  • стильове оформлення абзаців;
  • шаблони документів;
  • вставлення символів, формул і об'єктів OLE.
 64. Структура документа
 65. Практична робота. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів
 66. Практична робота. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків
 67. Опрацювання об’єктів мультимедіа у середовищі kdenlive
 68. Формати файлів аудіо та відео, сервіси публікування відеофайлів, подкастинг
 69. Практична робота. Створення відеокліпу, додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
 70. Практична робота: створення подкастів
 71. Дизайн презентації
 72. Організаційні діаграми. Розгалужені презентації. Гіперпосилання й елементи управління у презентаціях
 73. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації. Елементи анімації. Вбудовані та зв’язані об’єкти у презентаціях. Керування показом презентації. Друк презентації.
 74. Практична робота. Проектування та розробка розгалужених презентацій за визначеними критеріями. Використання вбудованих та зв’язаних об’єктів у презентації
 75. Практична робота. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом
 76. Початки мови програмування: Pascal, C++
 77. Алгоритми опрацювання числових величин мовою Pascal або C++
 78. Розв’язування задач методом їх розбиття на підзадачі
 79. Практична робота. Складання та виконання алгоритмів опрацювання величин числового типу в навчальному середовищі програмування Pascal
 80. Практична робота. Складання та виконання алгоритмів з використанням величин логічного типу в навчальному середовищі програмування Pascal
 81. Практична робота. Складання та виконання алгоритмів опрацювання величин за допомогою методу розбиття задачі на підзадачі в навчальному середовищі програмування
 82. Основи технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора
 83. Форматування й унаочнення опрацювання даних у середовищі табличного редактора
 84. Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. Проміжні підсумки (варіанти 1 і 2).
 85. Практична робота. Розв’язування задач на обчислення. Обчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора
 86. Практична робота. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування
 87. Практична робота. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри
 88. Растрова й векторна графіки.
 89. Побудова зображення з графічних примітивів, додавання тексту до графічних зображень та його форматування.
 90. Групування і вирівнювання об’єктів, багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах
 91. Практична робота. Створення простих векторних зображень
 92. Практична робота. Створення складених векторних зображень
 93. Розв’язування компетентнісних задач: математика
 94. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (5 год)
 95. 9 клас
 96. Інформатика, інформаційні процеси та технології
 97. Поняття інформаційного суспільства:
 98. Інформаційні системи, їх види. Апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи
 99. Практична робота. Освітні інформаційні ресурси і системи
 100. Мережні технології
 101. Передавання даних у мережі Інтернет.
 102. Канали зв’язку, їх види. Мережні пристрої Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера Сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-2.0. Геосервіси
 103. Спеціальні інструменти пошуку (добірки посилань, пошукові каталоги, експертні системи). Розширений пошук Інтернет-ресурси для вивчення навчальних предметів
 104. Практична робота. Інтернет-ресурси для вивчення навчальних предметів
 105. Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними
 106. Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті
 107. Безпечне зберігання даних Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних
 108. Практична робота. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера.