Шаблоны Joomla здесь

Поурочно-тематичний план предмета

№ п\п

№ теми

Назва тем

Домашнє завдання

 
 

 

1

Електричне поле 

 

 

1

 

Електризація тіл. Електричний заряд. Два типи електричних зарядів. Лабораторна робота №1 «Дослідження взаємодії заряджених тіл».

 

 

2

 

Дискретність електричного заряду. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду.

 

 

3

 

Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

 

 

4

 

Пояснення електричних явищ. Провідники і діелектрики.

 

 

5

 

Контрольна робота з теми «Електричне поле»

 

 

 

2

Електричний струм

 

 

6

 

Електричний струм. Дії електричного струму. 

 

 

7

 

Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах.

 

 

8

 

Електричне коло.

 

 

9

 

Розв'язування задач та вправ.

 

 

10

 

Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори.

 

 

11

 

Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму.

 

 

12

 

Лабораторна робота №2. «Вимірювання сили струму за допомогою амперметра».

 

 

13

 

Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги.

 

 

14

 

Лабораторна робота №3. «Вимірювання напруги за допомогою вольтметра».

 

 

15

 

Розв'язування задач та вправ.

 

 

16

 

Електричний опір. Залежність опору провідників від їх геометричних розмірів та речовини. Питомий опір провідника.

 

 

17

 

Реостати. Залежність опору провідника від температури.

 

 

18

 

Контрольна робота з теми «Сила струму. Напруга. Опір.»

 

 

19

 

Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола.

 

 

20

 

Розв'язування задач та вправ.

 

 

21

 

Лабораторна робота №4. «Визначення опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра»

 

 

22

 

Лабораторна робота №5. «Вивчення залежності опору провідника від його геометричних розмірів та матеріалу».

 

 

23

 

Послідовне  з'єднання  провідників.

 

 

24

 

Паралельне з'єднання  провідників.

 

 

25

 

Розрахунки простих електричних кіл.

 

 

26

 

Лабораторна робота №6. «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників».

 

 

27

 

Лабораторна робота №7. «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників».

 

 

28

 

Розв’язування задач та вправ.

 

 

29

 

Контрольна робота з теми «Закон Ома. Послідовне, паралельне з'єднання.»

 

 

30

 

Робота і потужність електричного струму.

 

 

31

 

Лабораторна робота №8. «Вимірювання потужності споживача електричного струму».

 

 

32

 

Закон Джоуля - Ленца.

 

 

33

 

Електронагрівальні прилади. Запобіжники.

 

 

34

 

Розв'язування задач та вправ.

 

 

35

 

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Маса речовини, що виділяється під час електролізу.

 

 

36

 

Лабораторна робота №9. «Визначення заряду електрона  за допомогою електролізу».

 

 

37

 

Застосування електролізу у промисловості та техніці.

 

 

38

 

Струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників. Залежність струму в напівпровідниках від температури. Термістори.

 

 

39

 

Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійні розряди.

 

 

40

 

Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці.

 

 

41

 

Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями.

 

 

42

 

Розв'язування задач та вправ.

 

 

43

 

Контрольна робота з теми «Робота електричного струму. Електроліз.»

 

 

 

3

Магнітне поле

 

 

44

 

Постійні магніти. Взаємодія магнітів. 

 

 

45

 

Магнітне поле Землі. Дія магнітного поля.

 

 

46

 

Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Гіпотеза Ампера.

 

 

47

 

Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти та їх застосування.

 

 

48

 

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни.

 

 

49

 

Гучномовець. Електровимірювальні прилади.

 

 

50

 

Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея.

 

 

51

 

Лабораторна робота №10 «Складання найпростішого електромагніту і випробування його дії».

 

 

52

 

Узагальнення знань із теми «Магнітне поле». Розв'язування різноманітних задач.

 

 

53

 

Контрольна робота з теми «Магнітне поле».

 

 

 

4

Атомне ядро. Ядерна енергетика

 

 

54

 

Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома.

 

 

55

 

Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання.

 

 

56

 

Правила зміщення. Період піврозпаду.

 

 

57

 

Активність радіонуклідів.

 

 

58

 

Іонізуюча дія радіоактивного випромінювання. 

 

 

59

 

Розв'язування вправ та задач.

 

 

60

 

Дозиметри. Лабораторна робота №11. «Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань». 

 

 

61

 

Природний радіоактивний фон. Дози випромінювання.
Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.

 

 

62

 

Використання радіоактивних ізотопів.

 

 

63

 

Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні.

 

 

64

 

Екологічні проблеми ядерної енергетики. Чорнобильська катастрофа, ліквідація її наслідків.

 

 

65

 

Контрольна робота з теми «Атомне ядро. Ядерна енергетика»

 

 

 

5

Підсумкові заняття

 

 

66

 

Електромагнітні явища.

 

 

67

 

Магнітне поле. Атомне ядро. Ядерна енергетика.

 

 

68

 

 Робота і потужність струму. Електромагнітні явища.

 

 

69

 

 Сучасні проблеми екології.

 

 

 

6

Повторення

 

 

70

 

Узагальнююче повторення.

 

 

 

   
Besucherzahler
счетчик посещений
   
© Всі права захищено (КПБЛ). E-mail: pashka.zinchenko@gmail.com