Групи ДП (9 кл.)

Розділ . МАГНІТНІ ЯВИЩА

Розділ . СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Розділ . МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

Розділ . ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Розділ . РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Розділ . Фізика та екологія

 • Фізика та екологія
 • Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини
 • Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії
 • Альтернативні джерела енергії
 • Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі
 • Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогрес 

Групи ІІ-ІІІ курса (10-11кл)

Розділ. Електричне поле і струм

Розділ. Електромагнітне поле

Розділ. Коливання та хвилі

 • Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання.Амплітуда, період, частота коливань. Рівняння гармонічних коливань
 • Математичний маятник. Період коливань математичного маятника
 • Вимушені коливання. Резонанс
 • Поширення механічних коливань у пружному середовищі
 • Довжина хвилі. Звук
 • Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі
 • Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі.
 • Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контур
 • Утворення й поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.
 • Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль
 • Навчальний проект. Електромагнітні хвилі в природі і техніці 

Розділ. Властивості газів, рідин, твердих тіл

Розділ. Основи термодинаміки

Розділ. Хвильова і квантова оптика  

 • Розвиток уявлень про природу світла
 • Поширення світла в різних середовищах.
 • Швидкість світла у вакуумі.
 • Поглинання і розсіювання світла
 • Відбивання світла. Заломлення світла.  
 • Світло як електромагнітна хвиля
 • Інтерференція й дифракція світлових хвиль
 • Навчальний проект. Квантові генератори та їх застосування
 • Поляризація  й дисперсія світла.
 • Неперервний спектр світла.  Спектроскоп
 • Квантові властивості світла
 • Гіпотеза М.Планка.
 • Світлові кванти.
 • Фотоефект. Рівняння фотоефекту.Застосування фотоефекту
 • Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла
   
Besucherzahler
счетчик посещений
   
© Всі права захищено (КПБЛ). E-mail: pashka.zinchenko@gmail.com