Створення списку. Робота зі списками.(урок виробничого навчання, 2011)

 

ПЛАН

УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

 

 

Професія: Оператор комп’ютерного набору,

                                               обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.

                            Кваліфікація: Оператор комп’ютерного набору ІІ розряду

Місце проведення: кабінет № 210.

Група № 17

Тема № 4:.Технології комп’ютерної обробки інформації.

Урок № 7: Створення списку. Робота зі списками.

Мета уроку:

                   навчальна:

-  навчити учнів навикам створення і опрацювання списків.

розвиваюча:      

- розвивати в учнів логіку створення, опрацювання та   заповнення списків, а також здібності до виявлення та усунення помилок.

виховна:   

- виховувати в учнів уважність та наполегливість при виконанні завдань.

Тип уроку: урок формування первісних умінь.

Методи ведення: бесіда, розповідь, практичне заняття, демонстрація зразків навчально-виробничих робіт.

Матеріально-технічне забезпечення уроку: ПК, ОС Windows, Microsoft Excel, опорний конспект, інструктивно-технологічні карти для виконання завдань.

Структура уроку:

1) Організаційна частина (5 хв.)

2) Вступний інструктаж. (45 хв.)

3) Поточний інструктаж. (4 год. 30 хв.)

4) Заключний інструктаж. (30 хв.)

Хід уроку

І. Організаційна частина. (5 хв.)

         -  Перевірка наявності учнів та їх самопочуття.

         - Перевірка зовнішнього вигляду, відповідність вимогам санітарного стану спец. одягу та безпеки життєдіяльності.

 

ІІ. Вступний інструктаж.  (45 хв.)

1. Оголошення теми та мети уроку, учбово-виробничого завдання:

створити та заповнити даними список в ЕТ Excel, робота із створеними списками.

DSCN1431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Повторення пройденого матеріалу:

2.1. Що таке електробезпека?

Відповідь: Електробезпе́ка — це система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.

2.2. Що треба робити при відчутті диму, чи займанні?

Відповідь: У випадку появи запаху горіння, або виявленні спалаху негайно вимкнути електрообладнання, сповістити керівництво, а в разі необхідності приступити до гасіння вогню, виконуючи вимоги протипожежної безпеки.

 2.3. Що значить слово «функція» в табличному процесорі?

Відповідь: Функції — заздалегідь визначені формули, які виконують обчислення по заданих величинах, що називаються аргументами, і в зазначеному порядку.

2.4. З чого починається введення формули в комірку?

Відповідь: Введення починається із знака рівності (=), за ним йде ім'я функції, потім відкривається дужка, список аргументів, розділених комами, а в кінці закривається дужка.

2.5. Які типи аргументів вводять до формул?

Відповідь: Існують різні типи аргументів: число, текст, логічне значення (ИСТИНА й ЛОЖЬ), масиви.

 2.6. Що полегшує введення функцій при створенні формул?

Відповідь: Діалогове вікно Майстер функцій.

 2.7. Які найелементарніші функції ви можете назвати?

Відповідь: СРЗНАЧ, СУМ, ЕСЛИ.

 2.8. Що таке майстер функцій?

Відповідь: Майстер функцій – це модуль (підпрограма), вбудована в пакет EXCEL, що здійснює користування вбудованими функціями та полегшує користування ними.

 2.9. Які способи введення функцій ви знаєте?

Відповідь: Можна вводити функції вручну, якщо знати їхній синтаксис, але бувають випадки, коли функція дуже складна і ручний ввід не є зручним. Тоді легше використовувати Майстер функцій. Його можна відкрити за допомогою виконання команди Функція меню Вставка.

 

3. Пояснення нового матеріалу та способів виконання практичних дій.

3.1. Інструктаж з охорони праці. (див. Конспект вступного інструктажу)

3.2. Теоретичні відомості. (див. Конспект вступного інструктажу)

                   1. Створення списку.

                   2. Робота зі списком.

                   3. Переваги списків.

        

4. Інструктування учнів по темі уроку:

1) Провести інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

2) Показати учням порядок введення списків:

- через рядок формул (натиснення лкм по рядку формул);

- безпосередньо в комірку (подвійне натиснення лкм на комірці таблиці).

3) Показати учням способи редагування комірок з даними списка:

- виконати подвійний клік на комірці з даними списка, ввести зміни, вийти з режиму редагування (Enter);

- натиснути функціональну клавішу F2 в комірці з даними, вийти з режиму редагування (Enter);

- виконати редагування поточної комірки через рядок формул (натиснення лкм на комірці – натиснення лкм на рядку формул), вийти з режиму редагування (Enter);

4) показати учням прийоми копіювання даних :

- через буфер обміну (правка – копировать – правка – вставить );

- за допомогою маркера розмноження (затиснення лкм на рамці виділеної комірки, та протягування донизу).

5) Звернути увагу на можливі помилки, які виникають при створені списків;

6) Видати завдання, поставити задачу і мету.

7) Повідомити учням критерії оцінювання.

8) Підвести підсумки вступного інструктажу.

 

ІІІ. Поточний інструктаж. (4 год 30 хв.)

Цільові обходи робочих місць учнів:

1)                Перевірка правильної організації робочих місць та дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності.

2)                Перевірка правильності виконання учнями трудових прийомів.

3)                Здійснення між операційного контролю.

4)                Здійснення індивідуальних  та колективних інструктажів при необхідності.

5)                Перевірка правильності і раціональності методів роботи учнів, самостійності, творчої активності, використання на практиці технічних знань.

6)                Приймання та оцінка робіт, здійснення підсумкового контролю.

 

IV. Заключний інструктаж.(30 хв.)

1)    Підведення підсумків виконання навчально-виробничих завдань.

2)    Аналіз дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності.

3)    Демонстрація кращих робіт.

4)    Аналіз та обговорення типових помилок та методи їх усунення.

5)    Повідомлення оцінок (балів).

6)    Прийом інструменту.

7)    Прибирання робочого місця.

8)    Домашнє завдання: повторення теоретичного матеріалу –  О.Ю Гаєвський Інформатика 7-11 кл.,Київ:А.С.К.-2008, §54 с. 284-285.

Майстер в/н _______  __________________

 

Конспект вступного інструктажу

Вимоги охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів при роботі на ПК

Забороняється:

- Закривати вентиляційні отвори комп'ютера,  що може призвести до його перегрівання.

- Класти будь-які речі на вузли комп'ютера.

- Самотужки ремонтувати.

- Використовувати очищувальну рідину або аерозольні очищувачі для чищення поверхонь апаратури комп'ютера

- Допускати на робоче місце осіб, які не мають відношення до роботи.

- Перебувати у приміщенні з персональним комп'ютером у верхньому одязі.

- Приймати їжу на робочому місці.

- У випадку раптового припинення подавання електроенергії витягнути штепсельні вилки з розеток.

- У випадку появи запаху горіння, або виявленні спалаху негайно вимкнути електрообладнання, сповістити керівництво, а в разі необхідності приступити до гасіння вогню, виконуючи вимоги протипожежної безпеки.

- Людині, що потрапив під напругу, треба негайно, до прибуття лікаря, надати першу допомогу, попередньо звільнивши його від дії електричного струму. Порятунок потерпілого при ураженні електричним струмом в основному залежить від швидкості звільнення його від дії струму і надання першої допомоги. Дорога кожна секунда!

 

 

Теоретичні відомості

- Створення списку. Робота зі списками

А) Список - це набір рядків таблиці Excel, що зберігає зв'язані дані. Якщо сформувати робочий лист, дотримуючись певних правил, то програма буде сприймати його як базу даних.

Списки Microsoft Excel надають можливість спростити керування й аналіз груп зв'язаних даних на листі Excel. Якщо оголосити деякий діапазон комірок списком, то даними цього списку можна управляти й аналізувати незалежно від даних, що не ввійшли в список. Наприклад, використовуючи тільки дані зі списку, можна фільтрувати стовпці, додавати рядка підсумкових значень і створювати звіт зведеної таблиці.

DSCN1454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На листі можна задати кілька списків, що дозволяє гнучко ділити дані на окремі добре керовані набори.

При створенні списку Excel процес розпізнавання й зміни вмісту списку можна спростити за рахунок засобів списку й візуальних елементів, розроблених для поліпшення цих засобів.

Б) Три основні структурні елементи з яких складається список:

- Записи, які подібні до карток бібліотечного каталогу. Кожний запис повинен містити повний опис конкретного елемента.

- Поля - це окремі категорії, по яких упорядкована інформації в списку (окремий стовпець - окрема категорія).

Заголовний рядок складається із заголовків стовпців і розташовується на самому початку списку.

- Заголовки - це мітки відповідних полів. Excel використає їх при сортуванні, пошуку, видачі звітів по списках.

Списком в Excel є таблиця, рядки якої містять однорідну інформацію. У попередніх версіях Excel і інших табличних процесорах така таблиця називалася «базою даних», зараз частіше зустрічається термін «список». Як правило, у вигляді списку оформляється та інформація, що крім зберігання необхідно яким-небудь способом обробляти: систематизувати, узагальнювати, знаходити, робити вибірку й т.д.

Значно допомагає спростити роботу із записами списку дозволяє команда Форма меню Дані. Використання форми даних дозволяє:

·        додати запису в список;

·        організувати пошук записів у списку;

·        редагувати дані записи;

·        видаляти записи зі списку.

Переваги списків:

Сортування й фільтрація списків.  Списки можна сортувати по зростанню, по убуванню або в у заданому користувачем порядку. Можна також фільтрувати списки, щоб відображати тільки дані, що відповідають зазначеному критерію.

Забезпечення цілісності даних.   Для списків, не з'єднаних зі списками SharePoint, можна використати убудовані в Excel засобу перевірки даних. Наприклад, у певному стовпці списку можна дозволити використати тільки числа або дати. До списків, з'єднаним зі списками SharePoint, автоматично застосовуються засоби перевірки списків служб Windows SharePoint Services. Наприклад, при публікації або з'єднанні списку із сервером, на якому запущені служби Windows SharePoint Services, або при редагуванні в програмі Excel існуючого списку SharePoint правила типів даних застосовуються для кожного стовпця списку, щоб перевірити, що кожний стовпець містить тільки один тип даних.

DSCN1459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форматування об'єктів списку. Комірки списку можна форматувати точно так само, як і комірки листа.

Сортування списків - це переупорядочування одного або більше стовпців. Сортування виконується за допомогою однойменної команди меню Дані. Excel дозволяє впорядкувати записи списку по трьох стовпцях (полям). Для швидкого сортування по одному (виділеному) стовпці можна використати кнопки стандартної панелі інструментів.

Створення списку:

Необхідно виділити діапазон даних, з яких необхідно створити список. Можна також вибрати діапазон комірок, які будуть задані як список, використовуючи діалогове вікно Створення списку.

У меню Дані необхідно обрати пункт Список, а потім команду Створити список.

Якщо в обраних даних є заголовки, можна встановити прапорець - Список із заголовками.

Обраний діапазон даних виділяється індикатором списку, а на панелі інструментів Список стає доступної більша частина загальних функціональних можливостей, зв'язаних зі списком.

Після створення списку він буде виділений синьою границею. Крім того, у кожний стовпець списку автоматично додається що розкривається автофільтр, а вниз списку міститься рядок уведення. Якщо за допомогою кнопки Перемкнути рядок підсумків  панелі інструментів Список буде доданий рядок підсумків, то вона буде відображатися під рядком уведення.

При виборі комірки, рядка або стовпця поза списком він стає неактивним. Неактивний список оточений синьою границею, і для нього не відображаються рядок уведення й що розкриваються автофільтри.

 

   
Besucherzahler
счетчик посещений
   
© Всі права захищено (КПБЛ). E-mail: pashka.zinchenko@gmail.com