Паспорт комплексно-методичного забезпеченнч предмету "Інформаційні технології" (типовий)

РОЗГЛЯНУТО:                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО:

Засідання МК

Протокол № __                                                               Заст. директора з НР

“__” ___________201_р.                                                   ________ Ж.П.Карпова

Голова комісії

________________

 

 

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСНО-МЕТОДИЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТУ

«Інформаційні технології»

 

Зав. кабінетом Зінченко Павло Андрійович

 

 

Київ – 2014

 

 

 

ЗМІСТ

1.Загальна характеристика кабінету

1.1. Загальна характеристика навчального кабінету, технічна документація

1.2. Інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів

1.3. Інформаційно-комунікативні та технічні засоби навчання для вивчення тем, розділів, вузлових питань, матеріалів предмета теоретичного навчання

1.4. Меблі для кабінету

1.5.Обладнання навчального  кабінету

2. Комплексно-методичне  забезпечення  засобами  навчання  предмету          «Інформаційні технології».

2.1. Навчальна документація з предмету.

2.2. Навчальна література з предмету.

2.3. Методичні посібники для викладачів.

2.4. Дидактичні засоби навчання для вивчення тем, розділів і вузлових питань навчального матеріалу теоретичного навчання.

 

1.Загальна характеристика кабінету

 

1.1Загальна характеристика навчального кабінету, технічна документація

 

1.

Назва кабінету

інформатики та інформаційних технологій

2.

Номер

211

3.

Загальна площа

50,4 м2

4.

Навчальна площа

45,2 м2

5.

Нормативи забезпечення навчального кабінету

в наявності

6.

Журнал з охорони праці, безпеки життєдіяльності

в наявності

 

 

1.2 Інструкції з охорони праці,

безпеки життєдіяльності учнів

з/п

№інст

Назва інструкції

Дата затвердж.

1

70

з БЖ учнів у навчальних кабінетах, майстернях та лабораторіях

17.02.10р.

2

88

посадова інструкція з питань ОП викладача, класного керівника, вихователя, керівника фізвиховання

17.02.10р.

3

32

з охорони праці для оператора компютерного набору

17.02.10р.

4

63

з пожежної безпеки в навчальних майстернях та кабінетах

17.02.10р.

5

75

з електробезпеки для  1 групи

17.02.10р.

6

119

для оператора компютерного набору. Інструктаж з охорони праці

01.09.10р.

7

120

для оператора компютерного набору. Основи роботи на ПК

01.09.10р.

8

121

для оператора компютерного набору. Машинопис

01.09.10р.

9

122

для оператора компютерного набору.Технологія компютерної обробки інформації

01.09.10р.

10

123

для оператора компютерного набору. Основи роботи в Інтернет

01.09.10р.

11

180

для оператора компютерного набору. Оволодіння технікою професійної роботи з клавіатурою

01.09.11р.

12

181

для оператора компютерного набору. Основи технічного редагування та оформлення тексту

01.09.11р.

13

182

для оператора компютерного набору. Основи ваб-дизайну

01.09.11р.

14

183

для оператора компютерного набору. Компютерні системи та мережі

01.09.11р.

15

69

посадова інструкція з питань ОП  зав.кабінетом, лабораторією, майстернею, навчально-виробничою майстернею, майстернею виробничого навчання

17.02.10р.

16

111

програма первинного інструктажу з учнями

17.02.10р.

17

67

з електробезпеки в учбових корпусах

17.02.10р.

 

 

 

1.3. Інформаційно-комунікативні та технічні засоби навчання для вивчення тем, розділів, вузлових питань, матеріалів предмета теоретичного навчання

 

п/

п

 

 

 

 

Теми (підтеми)

  навчальної     

програми,          

кількість

 годин

Вид та найменування основних засобів навчання

Відмітка про наявність

(кількість)

Запланований термін розробки, виготовлення, придбання

Відпо-

відальний

Відміт

ка про розробку

1

Інформація. Інформаційні процеси та системи – 2год

проектор, екран, ПК,зображення

наявно

розробка зображень, 2014-2015н.р

Зав.кабінетом

 

2

Апаратне забезпечення інформаційних систем - 3год

проектор, екран, ПК, макети, зображення

наявно

розробка зображень,макетів, 2014-2015  н.р

Зав.кабінетом

 

3

Системне програмне забезпечення – 7 год

проектор, екран, ПК, макети, зображення

наявно

розробка зображень,макетів, 2014-2015  н.р

Зав.кабінетом

 

4

Службове програмне забезпечення – 3 год

проектор, екран, ПК, зображення

наявно

розробка зображень, 2014-2015н.р

Зав.кабінетом

 

5

Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі - 3год

проектор, екран, ПК, макети, зображення

наявно

розробка зображень,макетів, 2014-2015  н.р

Зав.кабінетом

 

6

      Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті - 3год

проектор, екран, ПК, макети, зображення

наявно

розробка зображень,макетів2014-2015 н.р

Зав.кабінетом

 

7

Засоби перегляду й перетворення графічної інформації -2 год

проектор, екран, ПК, зображення

наявно

розробка,зображення, 2014-2015н.р

Зав.кабінетом

 

8

Основи растрової графіки – 4 год

проектор, екран, ПК, макети, зображення

наявно

розробка зображень,макетів, 2014-2015 н.р

Зав.кабінетом

 

9

Основи векторної графіки – 4 год

проектор, екран, ПК, макети, зображення

наявно

розробка зображень,макетів, 2014-2015  н.р

Зав.кабінетом.

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва-8год

проектор, екран, ПК

наявно

 

Зав.кабінетом

 

11

Системи управління на основі комп’ютерних технологій-10год

проектор, екран, ПК

наявно

 

Зав.кабінетом

 

12

Вивчення розділів курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки” відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу-5год

проектор, екран, ПК

наявно

 

Зав.кабінетом

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Системи  автоматизованого проектування в будівництві-5год

проектор, екран, ПК, зображення

наявно

розробка зображень, 2014-2015н.р

Зав.кабінетом

 

14

Інформація та інформаційні  технології-1год

проектор, екран, ПК зображення

наявно

розробка зображень, 2014-2015н.р

Зав.кабінетом

 

15

Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології-4год

проектор, екран, ПК зображення

наявно

розробка зображень, 2014-2015н.р

Зав.кабінетом

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Поняття про інформатику, інформацію. Історія розвитку ЕОП. Галузі застосування ЕОТ-2год

проектор, екран, ПК, зображення

наявно

розробка зображень, 2014-2015н.р

Зав.кабінетом

 

17

Правила експлуатації і безпечної роботи з комп’ютером. Комп’ютер і його архітектура.

Пристрої введення – виведення інформації-2год

проектор, екран, ПК, макети, зображення

наявно

макети, 2014-2015н.р

Зав.кабінетом

 

18

Поняття файлу, каталогу. Основні вказівки ОС для роботи з файлами, каталогами, дисками-2год

проектор, екран, ПК, макети, зображення

наявно

макети, 2014-2015н.р

Зав.кабінетом

 

19

Системи опрацювання графічної інформації. Графічний редактор та його призначення-3год

проектор, екран, ПК, зображення

наявно

розробка зображень, 2014-2015н.р

Зав.кабінетом

 

20

Системи опрацювання текстів, їх класифікація та функції. Текстовий редактор Word, призначення-10год

проектор, екран, ПК, зображення

наявно

розробка зображень, 2014-2015н.р

Зав.кабінетом

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Облік за допомогою електронної таблиці Excel-12год

проектор, екран,

ПК

наявно

 

Зав.кабінетом

 

22

Автоматизація обліку матеріальних цінностей-47год

проектор, екран, ПК

наявно

 

Зав.кабінетом

 

23

Автоматизація обліку праці-8год

проектор, екран, ПК

наявно

 

Зав.кабінетом

 

 


 

1.4. МЕБЛІ ДЛЯ КАБІНЕТУ

 

п\п

НАЙМЕНУВАННЯ

Кількість

Примітка

1

Парти учнівські

8 шт.

 

2

Стільці учнівські

16 шт.

 

3

Столи комп’ютерні

15 шт.

 

4

Стільці комп’ютерні

15 шт.

 

5

Дошка навчальна

1 шт.

 

6

Стенди

2 шт.

 

7

Вішалка для одягу

1 шт.

 

8

Шкаф

1шт.

 

1.5.  Обладнання навчального кабінету .

1.  Перелік основного обладнання.

№ з/п

найменування обладнання

марка

кількість

рік випуску

коли придбано

примітка

1

Серверний комп’ютер

Grand Fury i711

1

2012

2012-2013 н.р.

 

2

Монітор

TFT 19 Benq g950

1

2012

2012-2013 н.р.

 

 

Монітор

TFT 19 AOC 931 swi Piano Black 5 ms

10

2012

2012-2013 н.р.

 

3

Клавіатура

Grand i-kay 150b black ps\2

11

2012

2012-2013 н.р.

 

4

Мишки

Grand USB i-mouse 200k

11

2012

2012-2013 н.р.

 

5

Термінали

nComputing x550

2

2012

2012-2013 н.р.

 

6

WiFi adapter

Tp-link

1

2013

2013-2014н.р.

 

 

2.  ПЕРЕЛІК ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ

№ з/п

найменування обладнання

марка

кількість

рік випуску

коли придбано

примітка

1

Проектор

Epson EB-S12

1

2012

2012-2013 н.р.

 

2

Фотокамера

Canon

1

2009

2009-2010н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Комплексно-методичне  забезпечення  засобами  навчання  предмету          «Інформаційні технології».

 

2.1. НАВЧАЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПРЕДМЕТУ

з\п

НАЗВА ДОКУМЕНТА

Рік затвердження

(складання), ким затверджений

Розроблений

(Ким отриманий)

Примітка

1

Кваліфікаційна характеристика випускника (освітньо-кваліфікаційна характеристика)

ДС ПТО 2006

Викладачем інформаційних технологій

 

2

Пояснювальна записка з предмета

ДС ПТО 2006

Викладачем інформаційних технологій

 

3

Навчальна програма з навчального  предмета (типова, робоча)

2014р, заступник директора Карпова Ж.П.,

Викладачем інформаційних технологій

 

4

Поурочно-тематичний план з предмета

2014р, заступник директора Карпова Ж.П.,

Викладачем інформаційних технологій

 

5

План уроку

2014р, заступник директора Карпова Ж.П.

Викладачем інформаційних технологій

 

6

План проведення лабораторно-практичних робіт (занять)

2014р, заступник директора Карпова Ж.П.

Викладачем інформаційних технологій

 

7

Інструктивно-технологічні картки

2014р, заступник директора Карпова Ж.П.

Викладачем інформаційних технологій

 

8

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (типові, навчальні)

ДС ПТО 2006

Викладачем інформаційних технологій

 

9

Паспорт комплексно-методичного забезпечення предмета

2014р, заступник директора Карпова Ж.П

Викладачем інформаційних технологій

 

10

Паспорт навчального кабінету (лабораторії)

2014р, заступник директора Карпова Ж.П

Викладачем інформаційних технологій

 

11

План позаурочної діяльності з предмета

2014р, заступник директора Карпова Ж.П

Викладачем інформаційних технологій

 

12

Комплекти завдань для контрольних робіт (перевірочних робіт)

2014р, заступник директора Карпова Ж.П

Викладачем інформаційних технологій

 

 

2.2. НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА З ПРЕДМЕТУ

п\п

Вид навчальної

літератури

Автор, назва, рік видання

Кількість

Потрібно

розробити,

придбати

Відмітка про виконання

1

Підручники

Гуржій А.М., Поворознюк Н.І.,  Самсонов В.В., Інформатика та інформаційні технології, 2003; Баженов В, Зайчук В., Лізунов П, Шимов О., Інформаційні технології в будівництві, 2003

 

Інформатика:підручн.для 11кл.ЗНЗ:рів станд,Н.В.Морзе, О.В.Барна,В.П.Вембер, О.Г.Кузьмінська, -К.:Школяр,2012.-304ст.

 

Н.В.Морзе, В.П.Вембер, О.Г.Кузьмінська. Інформатика:підр для 9кл./К.:УВЦ «Школяр»,2009.-344с.:іл..

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

2

Навчальні посібники

Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика, 2006

1

 

 

3

Збірники задач і вправ

Збірник задач з інформатики

 

 

 

4

Інструкції для виконання лабораторно-практичних робіт

Практикум по информатике. Могилев А.В., Пак Н.И., Хённер Е.К. -2005; Практикум з інформатики Гече Ф.Е., Довганич М.М., Коцовський В.М., Кондрук Н.Е.-2007; р.м.Літнарович, о.б.харченко

 комп’ютерні інформаційні технології

               та технічні засоби навчання   лабораторний практикум  - 2009                       

 

 

 

5

Конспекти лекцій

Білоусова Л.І.,Муравка А.С.,Олефіренко Н.В. Інформатика

 

Потрібно

розробити

 

6

Довідники

 

 

Потрібно

придбати

 

7

Інструкційні матеріали з професії

 

 

Потрібно розробити

 

 

2.3.МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

п\п

Вид методичного посібника

Автор, назва, рік видання

Кількість

Потрібно

розробити,

придбати

Відмітка про виконання

1

 

Збірники дидактичних матеріалів

Практикум з інформатики, 2003-2012р.

1

 

 

2

Потемні методичні розробки

 

 

 

Потрібно

розробити

 

3

Матеріали передового педагогічного досвіду

Практикум з інформатики, 2003-2012р.

 

 

 

4

Комплект конспектів

 

 

 

Потрібно

розробити

 

5

Методичні рекомендації

 

 

 

Потрібно

розробити

 

 

6

Тематичні папки дидактичних матеріалів

Зінченко П.А., ПЗ пакету MSOffice, 2012 н.р.

11

 

 

7

Картки-завдання

 

 

Зінченко П.А., ПЗ пакету MSOffice, 2012 н.р.

11

 

 

8

Інше

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

2.4.ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМ, РОЗДІЛІВ І ВУЗЛОВИХ ПИТАНЬ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТЕОРЕТИЧНОГО  НАВЧАННЯ

п\п

ТЕМА

Дидактичні засоби навчання

Кількість

Потрібно

розробити,

придбати

Відмітка про виконання

 

1

Інформація. Інформаційні процеси та системи – 2год

проектор, екран, ПК,зображення

наявно

розробка зображень, 2014-2015 н.р

 

2

Апаратне забезпечення інформаційних систем - 3год

проектор, екран, ПК, макети, зображення

наявно

розробка зображень,макетів, 2014-2015 н.р

 

3

Системне програмне забезпечення – 7 год

проектор, екран, ПК, макети, зображення

наявно

розробка зображень,макетів, 2014-2015 н.р

 

4

Службове програмне забезпечення – 3 год

проектор, екран, ПК, зображення

наявно

розробка зображень, 2014-2015 н.р

 

5

Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі - 3год

проектор, екран, ПК, макети, зображення

наявно

розробка зображень,макетів, 2014-2015 н.р

 

6

      Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті - 3год

проектор, екран, ПК, макети, зображення

наявно

розробка зображень,макетів, 2014-2015 н.р

 

7

Засоби перегляду й перетворення графічної інформації -2 год

проектор, екран, ПК, зображення

наявно

розробка,зображення, 2014-2015 н.р

 

8

Основи растрової графіки – 4 год

проектор, екран, ПК, макети, зображення

наявно

розробка зображень,макетів, 2014-2015 н.р

 

9

Основи векторної графіки – 4 год

проектор, екран, ПК, макети, зображення

наявно

розробка зображень,макетів, 2014-2015 н.р

 

 

 

 

 

 

 

10

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва-8год

проектор, екран, ПК

наявно

 

 

11

Системи управління на основі комп’ютерних технологій-10год

проектор, екран, ПК

наявно

 

 

12

Вивчення розділів курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки” відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу-5год

проектор, екран, ПК

наявно

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Системи  автоматизованого проектування в будівництві-5год

проектор, екран, ПК, зображення

наявно

розробка зображень, 2014-2015 н.р

 

14

Інформація та інформаційні  технології-1год

проектор, екран, ПК зображення

наявно

розробка зображень, 2014-2015 н.р

 

15

Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології-4год

проектор, екран, ПК зображення

наявно

розробка зображень, 2014-2015 н.р

 

 

 

 

 

 

 

16

Поняття про інформатику, інформацію. Історія розвитку ЕОП. Галузі застосування ЕОТ-2год

проектор, екран, ПК, зображення

наявно

розробка зображень, 2014-2015 н.р

 

17

Правила експлуатації і безпечної роботи з комп’ютером. Комп’ютер і його архітектура.

Пристрої введення – виведення інформації-2год

проектор, екран, ПК, макети, зображення

наявно

макети, 2014-2015 н.р

 

18

Поняття файлу, каталогу. Основні вказівки ОС для роботи з файлами, каталогами, дисками-2год

проектор, екран, ПК, макети, зображення

наявно

макети, 2014-2015 н.р

 

19

Системи опрацювання графічної інформації. Графічний редактор та його призначення-3год

проектор, екран, ПК, зображення

наявно

розробка зображень, 2014-2015 н.р

 

20

Системи опрацювання текстів, їх класифікація та функції. Текстовий редактор Word, призначення-10год

проектор, екран, ПК, зображення

наявно

розробка зображень, 2014-2015 н.р

 

 

 

 

 

 

 

21

Облік за допомогою електронної таблиці Excel-12год

проектор, екран,

ПК

наявно

 

 

22

Автоматизація обліку матеріальних цінностей-47год

проектор, екран, ПК

наявно

 

 

23

Автоматизація обліку праці-8год

проектор, екран, ПК

наявно

 

 

             

 

   
Besucherzahler
счетчик посещений
   
© Всі права захищено (КПБЛ). E-mail: pashka.zinchenko@gmail.com