Розробка уроку

Тема: поняття персонального навчального середовища, використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо), хмарні технології, опитування з використанням онлайн-форм .

Мета: сформувати уявлення учнів про роботу з персональним навчальним середовощем.

Учень повинен пояснювати:

Учень повинен вміти:

Обладнання: комп’ютери з встановленими ОС та браузером, (дана) інструкція.

Структура уроку
 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Що таке база данних?
 2. База даних - зручне і функціональне сховище інформації, що дозволяє здійснювати різнопланову роботу з даними.
 3. Що таке запит?
 4. Запит — це формулювання користувачем своєї інформаційної потреби до деякої бази даних, найважливіший інструмент будь-якої системи управління базами даних (СУБД).
 5. Що таке вкладений запит?
 6. Вкладений запит — запит, дані якого використовує інший запит.
 7. Яка роль грають зв'язків між таблицями при побудові запитів?
 8. Таблиці або запити повинні бути зв'язані між собою, інакше запит не буде виконано. Якщо зв'язки вказано за допомогою Схеми Даних, їх буде автоматично відображено в усіх запитах. Інакше зв'язки необхідно створити безпосередньо у вікні запиту за тим же принципом, що і на схемі даних. При виконанні запиту на основі таблиць з непрямими зв'язками необхідно додати в запит весь ланцюжок зв'язаних між собою таблиць у потрібній послідовності.
3. Вивчення нового матеріалу

Сучасне дистанційне навчання безпосередньо пов’язане з роботою у так званому «персональному навчальному середовищі», розташованому у мережі Інтернет. Така технологія безпосередньо пов’язане із другим поколінням Вебу.

«Веб» сьогодні часто сприймають як синонім понять «Мережа» та «Інтернет». Але неможна говорити, що Веб тотожний Інтернету.

Інтернет (англійською Interconnected Networks — з’єднані мережі) — фізичне явище, тобто об’єднані комп’ютерні мережі.

Веб (WWW, World Wide Web) — це глобальний інформаційний простір, заснований на фізичній інфраструктурі Інтернету.

Зміни інформаційного простору мережі Інтернет поставили на перший план такі питання:

 1. Чи має змінюватися процес навчання в епоху розвитку нових технологій? Якщо так, то яким чином?
 2. Що нам зможуть дати соціальні сервіси та мережа Інтернет?

Процес навчання стає особисто-орієнтовним, де центральною фігурою є особистість учня (студента), а роль викладача зводиться до визначення основних орієнтирів у потоці інформації. Однобічна передача інформації у такому навчальному процесі вже не актуальна. Стиль життя учнів зумовлює те, що вони прагнуть спілкуватися, створювати інформацію або окремі навчальні ресурси.

Ставлення до цього явища потрібно визначити з використанням понять: «інформація», «інформаційний простір» та «інформаційне середовище». Інформаційний простір не рівнозначний інформаційному середовищу: перебуваючи в одному і тому самому інформаційному просторі, людина може переходити з одного інформаційного середовища в інше. Більше того, можна одночасно перебувати в різних інформаційних середовищах.

Персональне навчальне середовищеце інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина, з метою задоволення власних навчальних потреб (досягнення відповідних навчальних цілей), а інструменти web 2.0 слугують лише одним з допоміжних засобів організації такого інформаційного середовища.

Слово «персональне» перш за все означає те, що навчальні цілі у кожної людини свої власні («персональні»), тому й інформаційне середовище відносно навчальних цілей також буде персональним.


Moodleце програмний засіб (платформа), що дає можливість дистанційно, за допомогою Інтернету, опанувати навчальним матеріалом та створювати дистанційні курси і проводити навчання на відстані.

Ця платформа забезпечує доступ до численних навчальних ресурсів. Використовуючи Moodle, можна надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали оцінок та присутності, налаштовувати різноманітні ресурси курсу. Попередньо його потрібно встановити на веб­сервері, на персональному комп'ютері або на веб­хостингу.

Після встановлення користувачу буде показано головну сторінку встановленого клієнта системи (як приклад використовується система Moodle 2.6.5+ Київського професійного будівельного ліцею):

та запропоновано створити обліковий запис або скористатися вже існуючим, як у випадку автора (для цього треба перейти за посиланням справа вгорі з написом "Вхід", в деякиї випадках зереєструватися можна лише при підтверджені адміністраторм ресурса):

Головним ініціатором розробки системи є Martin Dougiamas з Австралії.

У центрі уваги проекту Moodle — надавати педагогам кращі інструменти для управління і сприяти навчанню. Є багато способів використання Moodle:

Переваги Moodle
За рівнем наданих можливостей Moodle витримує порівняння з відомими комерційними системами дистанційного навчання, але вигідно відрізняється тим, що його поширюють у відкритму вихідному коді, що дає можливість «заточити» систему під особливості конкретного освітнього проекту, а при необхідності вбудувати в неї нові модулі.

Широкі можливості для комунікації — одна з найсильніших сторін Moodle:

Викладач може:

Елементи дистанційного курсу Moodle

Глосарійтлумачний словник термінів, у якому статті можуть створювати й викладачі, й студенти. Система дозволяє створювати як глосарій курсу, так і глобальний глосарій, доступний учасникам всіх курсів.

Ресурсом може виступати будь­який матеріал для самостійного вивчення, проведення дослідження, обговорення: текст, ілюстрація, web­сторінка, аудіо або відео файл і ін Для створення web-­сторінок в систему вбудований візуальний редактор, який дозволяє викладачеві, не знає мови розмітки HTML, з легкістю створювати web­сторінки, що включають елементи форматування, ілюстрації, таблиці.

Виконання завдання -­ це вид діяльності студента, результатом якої зазвичай стає створення та завантаження на сервер файлу будь­якого формату або створення тексту безпосередньо в системі Moodle (за допомогою вбудованого візуального редактора).Викладач може оперативно перевірити здані студентом файли або тексти, прокоментувати їх і, при необхідності, запропонувати доопрацювати в якихось напрямках. Якщо викладач вважає це за потрібне, він може відкрити посилання на файли, здані учасниками курсу, і зробити ці роботи предметом обговорення у форумі. Така схема дуже зручна, наприклад, для творчих курсів.

Якщо це дозволено викладачем, кожен студент може здавати файли неодноразово - за результатами їх перевірки; це дає можливість оперативно коригувати роботу учня, домагатися повного вирішення навчальної задачі.

Форум зручний для навчального обговорення проблем, для проведення консультацій. Форум можна використовувати і для завантаження студентами файлів - у такому випадку навколо цих файлів можна побудувати навчальний обговорення, дати можливість самим навчаються оцінити роботи один одного.

Wiki (Вікі) - модуль Вікі дозволяє учасникам додавати та редагувати набір веб-сторінок. Вікі може бути спільною, з можливістю редагування усіма учасниками, або для окремих осіб, де кожен має свою власну вікі, яку тільки він може змінити. Вікі мають безліч застосувань, таких як:

Урок дозволяє організувати покрокове вивчення навчального матеріалу. Масив матеріалу можна розбити на дидактичні одиниці, в кінці кожної з них дати контрольні питання на засвоєння матеріалу. Система, налаштована викладачем, подбає про те, щоб, за результатами контролю, перевести учня на наступний рівень вивчення матеріалу або повернути до попереднього. Цей елемент курсу зручний ще й тим, що він дозволяє проводити оцінювання роботи учнів в автоматичному режимі: викладач лише задає системі параметри оцінювання, після чого система сама виводить для кожного студента загальну за урок оцінку, заносить її у відомість.

Тести дозволяє викладачеві розробляти тести з використанням запитань різних типів:
Питання створюються в Банку питань, після чого вже додаються до тесту.
При виборі типу питання автор курсу бачить перед собою такий опис. При рівні створення тесту (не плутати з етапами вибору типу питання чи редагування питання) автор курсу бачитиме вікно такого вигляду.

Створення курсу:

1.Відкрити головну сторінку та увійти під своїм обліковим записом.
2.Внизу головної сторінки натиснути кнопку .
3.Після чого відкриється вікно редагування параметрів майбутнього курсу (назва, категорія, доступність,опис, форма курсу та інші).
4.Після того як курс буде створено відкриється сторінка для ручного запису учнів на курс (це потрібно для того, щоб записувати на курс вже зареєстрованих користувачів, або ж учні можуть це зробити самостійно).
5.Потім переходимо до безпосереднього редагування курсу (його наповнення), повернувшись на головну сторінку, обираємо розділ в якому міститься створений нами курс (у випадку автора це "Загальноосвітня підготовка-Інформатика 11 кл."), та справа вгорі натискаємо кнопку.
6.Натисканням на кнопкуредагуємо заголовок нашого курсу.
7.Після того як заголовок курсу було створено переходимо до безпосереднього наповнення натиснувши на посилання .
8. Де вже безпосередньо обираємо який саме ресурс потрібно додати (урок, глосарій, файл, посилання чи інше).
9. Для прикладу додамо до курсу "Загальноосвітня підготовка-Інформатика 11 кл." урок №7 "Поняття електронної таблиці", після вибору ресурса отримаємо наступне вікно з параметрами ресурсу,після заповнення всіх пунктів отримаємо наступне вікно уроку, де вже потрібно наповнити змістовою інформацією урок.
10. Після додавання елементу бачимо урок №7 в переліку поданих уроків.Редагування доданого елементу здійснюється натисканням на посилання та вибору пункту "Редагувати параметри" .
11. Після завершення редагування параметрів та наповнення маємо курс приблизно такого вигляду:

Хмарні технологіїце інформаційні технології, що передбачають віддалені опрацювання та зберігання даних.

Хмараце деякий сервер або їхня мережа, де зберігаються дані та програми, які використовують користувачі за допомогою глобальної мережі.

Хмарні технології дозволяють споживачам використовувати програми без встановлення й доступу до особистих файлів з будь-якого комп'ютера, що має доступ в Інтернет. Ця технологія дозволяє вести значно ефективніше управління підприємством за рахунок централізації управлінської та облікової інформації, її опрацювання, надійності зберігання даних.

Прикладом хмарних технологій є сервіси електронної пошти або асоційовані з ними служби. На малюнку нижче перелічено деякі зі служб Google, досяжних з пошти gmail.com після натискання кнопки Служби вікна браузера Google Chrome.

Служба Google Диск має функцію Google Форма, яку використовують для створення системи звітів, контролю щоденної, щотижневої, щомісячної, квартальної чи річної діяльності працівників корпорацій чи державних (комунальних установ). Для зменшення витрат часу на опис та здачу паперових звітів Google Додатки пропонують електронну форму для ведення звітності, заповнити яку може кожен працівник, що має комп’ютер на робочому місці, підключення до інтернету та встановлений браузер (бажано Google Chrome). Google Форму використовують і в інших цілях. Зокрема для створення системи різного роду опитувань, що не обов'язково мають саме комерційне значення.

Створення Google Форми

 1. Вибрати службу Google Диск.
 2. Натиснути кнопку СТВОРИТИ.
 3. Обрати Форма у меню, що з’явиться.

 4. Далі зявиться вікно, в якому необхідно вказати назву та опис документу, параметри налаштування форми.
 5. Потім заповнюємо форму, в якій необхідно описати ту кількість питань, яку Вам необхідно (для цього, натискаємо на "Додати елемент" та створюємо питання тієї форми, що нам потрібна з доданням пояснення, якщо це потрібно), у випадку автора створюєтся "Реєстраційна форма запису на курс Інформатики 11 кл. в системі Moodle"(у створюваній формі використано елемент "текст" та "прапорець").
 6. Для кожного питання необхідно вказати:а) назву запитання, б)пояснення до нього,в) тип запитання ( множинний вибір,текст, текст абзацу,прапорці,шкала, сітка, дата, час) та вказати чи питання обов`язкове для заповнення (буде відмічено червоною зірочкою після створення форми) .
 7. Обрати, чи є це питання обов’язковим для заповнення ( в разі відсутності відповіді, дане поле буле світитись червоним або відмічене червоною зірочкою та без його заповнення відповіді надіслати буде неможливо).
 8. Після опису усіх необхідних полів(питань) внизу сторінки створення буде запропоновано вказати параметри "Сторінки підтвердження".
 9. Якщо всі налаштування прведено натискаємо кнопку "Надіслати форму"
 10. Отримуємо Вікно наступного вигляду, де можна скопіювати посилання на форму, створити коротку URL-адресу, поділитися посиланням через соціальні мережі, надіслати форму електронною поштою чи додати співавторів.
 11. Після натиснення на посилання "Додати співавторів" відкриється вікно, в якому можна налаштувати параметри доступу до форми.
 12. Натискаємо посилання "Змінити..." і відмічаємо права доступу за посиланням. Натискаємо "Зберегти" у вікні доступу за посиланням, потім натискаємо "Готово" внизу віконця налаштування спільного доступу.
 13. Натискаємо на зразок Google форми, що було створено (для початку зайдіть під своїм обліковим записом) "Реєстраційна картка"

 14. У вікні створеної форми вгорі є пункт "Відповіді", де знаходяться пункти керування і перегляду результатів заповнення форми. Після натиснення на пункт меню Відповіді - Переглянути відповіді бачимо вікно з усіма зареєстрованими користувачами.

4. Інструктаж з ТБ
5. Закріплення вивченого матеріалу


Контрольні запитання:

 1. Що таке інтернет?
 2. Інтернет — фізичне явище, тобто об’єднані комп’ютерні мережі.
 3. Що Ви розумієте під поняттям Веб?
 4. Веб (WWW, World Wide Web) — це глобальний інформаційний простір, заснований на фізичній інфраструктурі Інтернету.
 5. Яке навчання є особисто-орієнтованим?
 6. Процес навчання стає особисто-орієнтовним, де центральною фігурою є особистість учня (студента), а роль викладача зводиться до визначення основних орієнтирів у потоці інформації. Однобічна передача інформації у такому навчальному процесі вже не актуальна. Стиль життя учнів зумовлює те, що вони прагнуть спілкуватися, створювати інформацію або окремі навчальні ресурси.
 7. Що таке персональне навчальне середовище?
 8. Персональне навчальне середовище — це інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина, з метою задоволення власних навчальних потреб (досягнення відповідних навчальних цілей), а інструменти web 2.0 слугують лише одним з допоміжних засобів організації такого інформаційного середовища.
 9. Що таке Moodle?
 10. Moodle — це програмний засіб (платформа), що дає можливість дистанційно, за допомогою Інтернету, опанувати навчальним матеріалом та створювати дистанційні курси і проводити навчання на відстані.
 11. Які є способи використання Moodle?
  • Moodle придатнй і для масштабних проектів на сотні тисяч студентів, і для малих груп у початковій школі, і для або неформальної освіти (хобі);
  • Moodle платформа для проведення і чітко окреслених онлайн-курсів, і для змішаного навчання.
  • Moodle передбачає здійснення діяльності (форуми, бази даних і вікі) для створення громад навчання, оцінювання навчання з використанням завдань або вікторини.
 12. Яка головна перевага Moodle?
 13. За рівнем наданих можливостей Moodle витримує порівняння з відомими комерційними системами дистанційного навчання, але вигідно відрізняється тим, що його поширюють у відкритму вихідному коді, що дає можливість «заточити» систему під особливості конкретного освітнього проекту, а при необхідності вбудувати в неї нові модулі.
 14. Які можливості має Moodle?
  • система підтримує обмін файлами будь-яких форматів як між викладачем і студентом, так і між самими студентами;
  • cервіс розсилки дозволяє оперативно інформувати всіх учасників курсу або окремі групи про поточні події;
  • форум дає можливість організувати навчальний обговорення проблем. До повідомлень у форумі можна прикріплювати файли будь­яких форматів;
  • чат дозволяє організувати навчальний обговорення проблем у режимі реального часу.
 15. Які елементи може включати в себе курс в системі Moodle?
 16. Глосарій, урок, файл, завдання,форум, вікі, тести.
 17. Які типи питань є в тестах системи Moodle?
 18. Питання в закритій формі (множинний вибір);Так / Ні;Коротка відповідь;Числовий;Відповідність;Випадкове питання;Вкладений відповідь і ін.
 19. Як називається сховище для всіх створених запитань?
 20. Банк питань.
 21. Як додати ресурс до курсу?
 22. Перейшовшо в потрібний курс, та натиснувши посилання "Додати діяльність або курс".
 23. Що таке хмара та хмарні технології?
 24. Хмара — це деякий сервер або їхня мережа, де зберігаються дані та програми, які використовують користувачі за допомогою глобальної мережі.
  Хмарні технології — це інформаційні технології, що передбачають віддалені опрацювання та зберігання даних.
 25. Назвіть приклад хмарних технологій.
 26. Прикладом хмарних технологій є сервіси електронної пошти або асоційовані з ними служби. Наприклад, служби Google (Google форми, Google документи, Google таблиці, Google диск та інші).

Практичне завдання:
 1. Створити, за допомогою облікового запису Google, форму для купівлі білету на сеанс кіно в найближчому кінотеатрі.Надіслати електронною поштою викладачу посилання на роботу для перевірки.
 2. Пройти контрольний тест до уроку №7 Поняття електронної таблиці.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Вивчити матеріал конспекту уроку, повторити вдома навики роботи з персональним навчальним середовищем Moodle. Повторити принципи створення Google форм.


Текст упорядкував Зінченко Павло Андрійович, вчитель Київського професійного будівельного ліцею Дарницького району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 03.11.2014 по 21.11.2014.